page loader

Cases Overheid

Hoe zorg je dat jongeren betrokken blijven bij de provincie?

Hoe zorg je dat jongeren betrokken blijven bij de provincie?

De provincie Friesland merkte dat veel jongeren wegtrekken uit de provincie als ze ouder worden. Friesland was op zoek naar een manier om de provincie op de langere termijn aantrekkelijk te houden voor jongeren zodat het interessant wordt en blijft om in Friesland te wonen. 

Ons antwoord

In gesprek met jongeren gaan is de beste manier om te onderzoeken hoe ze tegen hun provincie aankijken én wat ze graag anders zien. Dat is ook precies wat we hebben gedaan. We hebben honderden jongeren gesproken op straat, tijdens bijeenkomsten en op scholen. We zijn bewust op tour gegaan door de hele provincie.

De lokale jongeren vertelden ons hoe ze nu naar Friesland keken, maar ook hoe ze naar het toekomstige Friesland keken. We onderzochten hoe de provincie jongeren zover krijgt dat ze ook een bijdrage leveren aan het Friesland van de toekomst. Immers: als de jongeren zich verbonden voelen met de provincie is het ook waarschijnlijker dat ze er in de toekomst blijven wonen.

Het resultaat

  • Het onderzoek leidde tot een nieuwe participatieaanpak, waar de provincie zelf mee aan de slag kan gaan. Hierbij lag de focus op het werven en verbinden van jongeren en op de manier waarop de provincie moet communiceren om hen te bereiken. 
  • De provincie heeft de tools in handen gekregen om jongeren te bereiken en mee te laten doen in participatiesessies. Ze weten hoe ze jongeren aan zich kunnen binden en blijven binden. 
  • Bureau Coen biedt de betrokken medewerkers en partners van de provincie een training jongerencommunicatie aan zodat ze zelf jongeren kunnen bereiken én zodat partners dit ook onder de knie krijgen. 

Wil jij jongeren ook betrokken houden? Wij kunnen je helpen.