page loader

Cases Overheid

Hoe bind je jongeren aan de provincie zodat ze er blijven wonen?

Hoe bind je jongeren aan de provincie zodat ze er blijven wonen?

De gemeente Zeeland merkt dat veel jongeren wegtrekken uit de provincie naarmate ze ouder worden. De provincie wilde graag weten hoe ze ervoor kunnen zorgen dat jongeren in de provincie blijven wonen. 

Ons antwoord

De provincie Zeeland merkte dat veel jongeren wegtrekken uit de provincie als ze ouder worden. Zeeland was op zoek naar een manier om de provincie op de langere termijn aantrekkelijk te houden voor jongeren zodat het interessant wordt en blijft om in Zeeland te wonen. 

Het resultaat

  • Het onderzoek leidde tot een nieuwe participatieaanpak, waar de provincie zelf mee aan de slag kan gaan. Hierbij lag de focus op het werven en verbinden van jongeren en op de manier waarop Zeeland moet communiceren om hen te bereiken. 
  • De provincie heeft de tools in handen gekregen om jongeren te bereiken en mee te laten doen in participatiesessies. Ze weten hoe ze jongeren aan zich kunnen binden en blijven binden. 
  • Bureau Coen biedt de betrokken medewerkers en partners van de provincie Zeeland een training jongerencommunicatie aan zodat ze zelf jongeren kunnen bereiken én zodat partners dit ook onder de knie krijgen. 

Wil jij ook dat jongeren weglopen met - en niet van - je provincie?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen