page loader

Cases Overheid

Hoe verhoog je de jongerenparticipatie in de gemeente?

Hoe verhoog je de jongerenparticipatie in de gemeente?

Door de coronapandemie is het nog meer duidelijk geworden dat het belangrijk is voor gemeentes en overheden om in contact te zijn en te blijven met de jonge inwoners. Het is van belang om hen in het vizier te hebben en te houden.

De gemeente Amersfoort wilde jongeren de kans bieden om tijdens de coronapandemie, ondanks de beperkingen, toch nog wat van de zomer te maken. Activiteiten werden onder de aandacht gebracht met als doel om daarna contact te blijven houden met de jongeren. 

Het is belangrijk dat de activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Zo legt de gemeente een basis voor contact als er wat mis is met de situatie van de jongeren. 

(dank aan City of A en Los in het Bos voor het mogen gebruiken van foto's)

Ons antwoord

Om te onderzoeken welke activiteiten jongeren graag doen zijn we met verschillende jongeren in de gemeente in gesprek gegaan. We hebben onderzocht hoe jongeren nu naar Amersfoort kijken en bepaald hoe je activiteiten het best bij ze onder de aandacht kunt brengen. 

Op basis van ons onderzoek hebben we een hernieuwd programma opgezet. We hebben een profilering ontwikkeld en een concept uitgewerkt voor de nieuwe uitstraling

Het resultaat

  • De concepten resulteerden in de Summer of A: een platform waar jongeren terecht konden voor leuke, toegankelijke activiteiten. Op dat platform waren ook partners aangesloten, zodat activiteiten en hulp en begeleiding centraal geregeld was.
  • De Summer of A was zo'n succes dat besloten is om er een permanente variant van te maken. Dit werd City of A
  • Voor zowel Summer of A als de City of A hebben we een profilering uitgerold, een website en campagne opgezet, een toolkit ontwikkeld en trainingen gegeven aan partners en betrokkenen van de gemeente.

Wil je meer weten wat wij betekenen voor de overheid?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen