page loader

Cases Overheid

Hoe verhoog je de verkiezings­opkomst onder jongeren?

Hoe verhoog je de verkiezings­opkomst onder jongeren?

De provincie Noord-Brabant staat aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen. Elk jaar zijn de opkomstcijfers bij deze verkiezingen laag. Vooral onder jongeren. Voor landelijke verkiezingen komen ze nog wel opdagen, maar provinciaal?

Daarom schakelde de provincie Noord-Brabant ons bij COEN in: Hoe kun je stemrechtigde jongeren activerenom toch te gaan stemmen?

Ons antwoord

We kunnen het niet genoeg benadrukken, maar: vraag het aan de jongeren zelf! Wat weten ze van verkiezingen? Waarom gaan ze wel of niet?

Al deze vragen hebben we in verschillende co-creatie sessies gesteld aan 500 jongeren binnen de provincie. Wat bleek? Ze weten wel dat stemmen belangrijk is, maar vragen zich af wat het hen uiteindelijk oplevert. ‘What’s in it for me?

Dus hebben wij de vraag omgedraaid: wat zou je willen dat de provincie voor jou doet? Op basis hiervan hebben we samen met de jongeren een tool ontwikkeld, waarbij jongeren via een web-app op stellingen konden reageren en zo konden aangeven wat zij belangrijk vinden.

Uiteindelijk zijn de 3 hoofdspeerpunten meegenomen in het provinciebeleid. De partijen wisten precies wat jongeren belangrijk vonden en de jongeren zelf veel beter waarom het belangrijk was om te gaan stemmen. Gevolg? Jongeren gingen daadwerkelijk meer stemmen!

Het resultaat

  • Toename van aantal stemmende jongeren van 15% naar 55%!
  • Jongeren weten beter waarom ze stemmen en waarom het belangrijk is.
  • Partijen weten beter wat jongeren belangrijk vinden.
  • De wensen en belangen van jongeren worden gehoord in het provinciebeleid.
  • Een online tool die geschikt is om snel, duidelijk en gericht informatie op te vragen onder jongeren en ook ingezet kan worden voor andere projecten.

WIL JIJ WETEN WAT WIJ VOOR JOUW GEMEENTE KUNNEN BETEKENEN?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen