page loader

Cases Overheid

Hoe kan het waterschap jongeren beter bereiken?

Hoe kan het waterschap jongeren beter bereiken?

Waterschappen spelen een grote rol in Nederland. Het is voor partijen als deze belangrijk om met alle leeftijdscategorieën in contact te staan. Zo is het voor de waterschappen ook belangrijk om met jongeren te blijven communiceren.

Bureau Coen weet als geen ander hoe met jongeren te communiceren en ze te laten participeren. Daarom zijn wij aan de slag gegaan om jongeren te verbinden met waterschappen door heel Nederland.

Ons antwoord

In gesprek met jongeren gaan is de beste manier om te onderzoeken hoe ze tegen de waterschappen aankijken en wat ze graag anders zouden zien. Tijdens deze gesprekken helpen wij waterschappen met hun specifieke vragen. Elk waterschap heeft een andere behoefte en daar hoort ook een andere aanpak bij. Zo onderzoeken wij voor de één hoe bekend jongeren zijn met hun waterschap en voor de ander hoe ze jongeren kunnen werven voor stageplekken en eventueel een toekomstige baan.

Het resultaat

Een op maat gemaakte aanpak die inspelen op de behoeftes van de waterschappen. Hoe kunnen zij jongeren het best laten participeren? Dit hebben wij onder andere al gedaan voor de Unie van Waterschappen en waterschappen als Zuiderzeeland, Noorderzijlvest, en Vallei en Veluwe.

Neem contact op met Henny

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen