page loader

Cases Non-Profit

Hoe worden deelnemers van The optimist on tour lid van de Watersportbond?

Hoe worden deelnemers van The optimist on tour lid van de Watersportbond?

The optimist on tour is een heel succesvol evenement van de Watersportbond, maar er zit geen logisch vervolg aan. Kinderen doen een middag mee met het evenement en gaan daarna terug naar huis. De wens van de Watersportbond is dat meer kinderen en jongeren lid worden na deelname aan het evenement.

De Watersportbond wilde graag weten wat het moet doen om kinderen en ouders na deelname aan The optimist on tour te verbinden en verbonden te houden met de watersport.

(dank aan het Watersportbond voor de toestemming voor het gebruiken van de foto's)

Ons antwoord

Wij hebben onderzocht hoe je ervoor zorgt dat kinderen zich na zo'n evenement wél aansluiten bij de Watersportbond. 

De overstap van een evenement naar een lidmaatschap is voor veel deelnemers te groot. We willen deze stap verkleinen, maar enthousiastelingen wel betrokken houden bij de verenigingen die onder de Watersportbond vallen. Daarom hebben we een activatieplan ontwikkeld met als doel om jongeren en kinderen te activeren om vaker mee te doen met het succesnummer The optimist on tour. Hiervoor hoefden ze geen lid te worden. Met een strippenkaart konden ze al meedoen. 

Stap voor stap werden de deelnemers steeds meer geënthousiasmeerd over de watersport, tot een lidmaatschap bij een vereniging in de buurt een logische keuze werd. 

Het resultaat

  • De uitrol van een nieuwe profilering heeft ervoor gezorgd dat de programmering van de Watersportbond beter aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren en ouders. 
  • Door gebruik te maken van de ontwikkelde routing is het voor verenigingen makkelijker geworden om kinderen die mee hebben gedaan aan de The optimist on tour aan zich te binden

Wil je ook meer conversie na een evenement?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen