page loader

Cases Onderwijs

Customer Journey en profilering optimaliseren na fusie

Customer Journey en profilering optimaliseren na fusie

Het VISTA College is voortgekomen uit een fusie van twee mbo-scholen in Limburg. Het doel van de fusie was het verbeteren en optimaliseren van het mbo-onderwijs in de Limburg. Om dit te doen heeft Bureau Coen de profilering en customer journey onderzocht. 

Hierbij hebben we onderzocht wat jongeren echt nodig hebben bij het maken van een keuze voor een vervolgschool, -opleiding of -richting. Zo kan het VISTA College inspringen op de behoeftes die er op verschillende momenten leven onder jongeren. 

Ons antwoord

We hebben ons niet beperkt tot de instroom van studenten, maar hebben ook de doorstroom en uitstroom onderzocht. In creatieve sessies onderzochten we wat de ideale route is die jongeren willen doorlopen om te ontdekken welke school, richting of opleiding bij ze past.

Dit ging over de ideale route in de aanloop naar het kiezen van een studie, maar ook over hoe ze het liefst hun studietraject doorlopen. Wat zijn belangrijke momenten in hun oriëntatie of opleiding? Dit hebben we in kaart gebracht.

Tijdens het onderzoek was een sneltekenaar aanwezig die alle input van de jongeren op papier heeft uitgetekend. Daardoor werd heel inzichtelijk wat jongeren op welke momenten nodig hebben van het VISTA College.

Het resultaat

  • We hebben customer journeys ontwikkeld die naadloos aansluiten bij de behoefte van de studenten. Het VISTA College weet nu wat de juiste boodschap op het juiste moment is. Ze komen hiermee tot een effectieve communicatieaanpak . 

Wil jij ook een goede customer journey ontwikkelen?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen