page loader

Cases Onderwijs

Een eenduidige, krachtige en inclusieve profilering

Een eenduidige, krachtige en inclusieve profilering

Het Albeda College is een mbo in Rotterdam. De profilering sloot niet meer goed aan bij de school waarop ze bij ons kwamen met de vraag: hoe kunnen we ons eenduidiger en krachtiger profileren, zodat we een inclusief beeld geven van de locaties en de mensen die op school rondlopen?

Het Albeda College had de wens dat de profilering makkelijk toe te passen moest zijn. Studenten moeten zich er daarnaast goed in herkennen. Kortom: een inclusieve profilering die past bij de school en de studenten.

(Dank aan Albeda voor de toestemming voor het gebruik van foto's)

Ons antwoord

We zijn in gesprek gegaan met de studenten van het Albeda College. Hoe zien zij de school op dit moment? Wat maakt de school bijzonder? Daarnaast onderzochten we welke middelen, beelden en boodschap het Albeda College op welk moment moet inzetten zodat het aan zou sluiten bij de behoefte van de doelgroep.

Het resultaat

  • We ontwikkelden een profilering waarin het verhaal en beeld dichter bij de leerlingen kwam te staan. Daarnaast hebben we verschillende campagnemiddelen uitgewerkt en een keuzehulp opgezet die leerlingen helpt om een goede studiekeuze te maken.

Kunnen we jou helpen met de profilering van je onderwijsinstelling?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen