page loader

Trainingen, workshops en lezingen

Gemeentes, scholen, instanties en cultuurplatformen zijn zich er vaak van bewust dat jongeren een lastige doelgroep zijn in de communicatie. Jongeren doen vaak wat ze doen en het lijkt lastig om hen echt te bereiken. 
Voor hen geeft Bureau Coen trainingen, workshops en lezingen over jongerencommunicatie. We delen graag onze kennis zodat anderen de handvaten hebben om goed met jongeren te communiceren.

Workshop jongerencommunicatie

Wij bieden een algemene workshop jongerencommunicatie aan waarbij we stap voor stap een inzicht geven in de manier waarop jongeren naar de wereld kijken. Wat zijn hun wensen en hoe kun je dit door vertalen naar jouw organisatie? 

De workshops worden gegeven aan de hand van ludieke, sterke voorbeelden uit de praktijk. 

Na deze workshop kun je makkelijker en beter met jongeren communiceren en kun je hen beter bereiken. Je krijgt de handvaten die je direct kunt toepassen in de praktijk en weet alle do’s en don’ts van de jongerencommunicatie.

Jongerencommunicatie­trainingen en specifieke trainingen

Jongerencommunicatietrainingen gaan wat verder dan de workshops, die gezien kunnen worden als de basis van jongerencommunicatie. Deze workshop kan samen gegeven worden met een training zodat iedereen die de training volgt genoeg achtergrondkennis heeft over het onderwerp.

We passen de training aan naar de behoefte van de klant. Als je weet hoe jongeren denken en communiceren is de tweede stap om dit in een communicatieplan of strategie toe te passen. We werken vanuit onze modellen en vullen deze samen met de klant in.
Voor overheden werken we veel met bijvoorbeeld de participatiepiramide voor participatievraagstukken. Hierbij kijk je op welke manier je jongeren kunt betrekken bij jouw doelstellingen en organisatie. Jongeren gaan zich op die manier betrokken voelen bij jouw instantie.

Onderwijsinstellingen willen jongeren vaker activeren en krijgen te maken met het activatiewiel. Hierbij werken we stap voor stap de behoeftes en wensen van jongeren uit. We nemen ze mee in jouw boodschap. Samen bepalen we de middelen en het moment waarop je jongeren geactiveerd kunt krijgen.
We leveren een canvas van de eigen organisatie op. Hierbij is het model ingevuld en sluit naadloos aan bij de organisatie.

Graffitiworkshop jongerencommunicatie

Er is ook een mogelijkheid om heel specifiek te ervaren hoe jongeren naar jou en naar de wereld kijken. Dit doen we aan de hand van een graffitiworkshop. We laten jou doen, beleven en ervaren wat jongeren niet, en vooral wat ze wél willen.  

Lezing jongerencommunicatie

We zijn vaak gastspreker op congressen, teamdagen en cultuurplatforms. Je kunt ons boeken voor een lezing over jongerencommunicatie. We nemen het publiek in 1-1,5 uur mee in de wereld van jongerencommunicatie. Op een dynamische manier krijg je de handvaten van jongerencommunicatie aangereikt. 

Visual thinking sessies

We kunnen een visual thinking sessie leiden. Dit is een gesprek waarbij we met betrokkenen van uw organisatie, of juist met jongeren wiens mening je wil horen.
Hier kan een sneltekenaar bij aanwezig zijn om het gesprek direct en op een duidelijke manier op papier te zetten. Zo wordt er tijdens de sessie een praatplaat ontwikkeld die het gesprek ondersteund. Na afloop heb je een mooi overzicht van de bevindingen die in het gesprek naar voren zijn gekomen.

Kunnen we jou ook verrassen met een lezing, training of workshop?