page loader

Cases Onderwijs

Branding met couleur locale

Branding met couleur locale

Het Pantarijn is een openbare scholengemeenschap met scholen op verschillende locaties. Elke school heeft zijn eigen cultuur en sfeer. De profilering van de scholengemeenschap sloot niet goed aan bij de individuele scholen. 

Voor het Pantarijn hebben we een branding ontwikkeld waarbij de couleur locale goed naar voren komt. Onder de nieuwe profilering vormen alle losse scholen één geheel.

Ons antwoord

Om een profilering te ontwikkelen die aansluit bij de identiteit van de school en de leerlingen hebben we uitgebreid onderzoek gedaan op de verschillende locaties. Dit deden we in co-creatiesessies met ouders en met leerlingen van alle niveaus. Hoe kijken leerlingen zelf naar hun school en het onderwijs? Wat vinden ze van de sfeer? En hoe ervaren ouders de school van hun kinderen?

Op deze manier hebben we per school een eigen lokale profilering ontwikkeld. De profileringen van de scholen sluiten op elkaar aan en ondersteunen de profilering van de scholengemeenschap. 

Het resultaat

  • Er is nu sprake van één overkoepelende scholengemeenschap met scholen die in hun eigen kracht blijven staan door hun eigen pay off.
  • We hebben ook de communicatieroute op papier gezet zodat de website een logisch verhaal vertelde. We hebben daarnaast verschillende middelen ontwikkeld zoals posters voor open dagen, keuzehulpmiddelen om de juiste school te kiezen, instagramposts en een nieuwe website. 

Ben je ook op zoek naar een nieuwe of betere profilering? We helpen graag!

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen