page loader

Cases Non-Profit

Is het de moeite waard om te werven voor jongeren?

Is het de moeite waard om te werven voor jongeren?

De Golfbond Nederland merkte dat ze weinig jongerenleden hadden. Er was een campagne uitgerold, maar deze sloeg niet aan. Dat zette de bond aan het denken: is het überhaupt de moeite waard om te werven onder jongeren, en zo ja: hoe pakken we dat dan aan?

Ons antwoord

We zijn de straat op gegaan en hebben in pleininterviews honderden jongeren gesproken door heel het land. Wat weten zij al van golf? Dat leidde tot interessante inzichten. Een groot deel van de jongeren was in de veronderstelling dat midgetgolf het ‘echte’ golf was, en dat ‘regulier’ golf iets was wat oudere mensen doen. Overigens: over midget- en minigolf waren ze heel enthousiast!

We onderzochten in co-creatiesessies wat jongeren leuk vonden aan golf. Samen met de golfbond hebben we oefeningen ontwikkeld die aansluiten bij de wensen van kinderen en jongeren. Dit goten we in een festivalconcept en een nieuw succesvol evenement was geboren!

Daarnaast zaten we met ouders om tafel. Hoe kijken zij tegen golf aan? Wat mag het kosten en hoe wordt het een alternatief voor andere keuzes?

Maar hoe zorg je er dan voor dat de festivalgolfers ook lid worden? Door ze stap voor stap mee te nemen in het verhaal van de golfbond. De jongeren ontdekken wat er verder allemaal mogelijk is met golf, en ze kunnen eerst vrijblijvend proberen zonder aan een lidmaatschap vast te zitten. Met een strippenkaart kunnen ze aan vervolgevenementen van de golfbond meedoen.

Het resultaat

  • We hebben een concept ontwikkeld en een aanpak gemaakt waar jongeren wél mee uit de voeten kunnen. Ineens werd golf ook een optie, jongeren wisten gewoon nog niet wat het inhield. 
  • We hebben de golfbond veel adviezen meegegeven over hoe ze met jongeren moesten omgaan. Ze kregen de do’s en don’ts van jongerencommunicatie aangereikt. Dit kan de golfbond meenemen in andere projecten voor jongeren. 
  • Met het panklare advies voor het festival kunnen ze direct aan de gang en hebben ze goud in handen. 

Wil je ook weten of en hoe je voor jongeren moet werven?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen