page loader

Cases Bedrijven

Hoe maak je schoolboeken aantrekkelijk voor jongeren?

Hoe maak je schoolboeken aantrekkelijk voor jongeren?

ThiemeMeulenhoff heeft voor alle examenvakken eindexamenbundels ontwikkeld. Om te zorgen dat deze beter aansluiten bij de behoefte van de examenleerlingen wilden ze graag weten wat er nog aangepast moest worden. Dat hebben wij uitgezocht. 

Ons antwoord

Begin bij diezelfde doelgroep. Als je wil weten wat leerlingen verwachten, vraag het ze dan!

In een co-creatie sessie zijn wij met verschillende leerlingen van alle niveaus in gesprek gegaan. Wat vinden ze van de huidige examenbundels? Wat zouden ze willen? Op basis van de antwoorden is een gerichte online strategie ontwikkeld, die aansluit bij de wensen van de leerlingen.

Tevens is gekeken naar de manier van communicatie en hoe dit gerichter ingezet kan worden naar scholen en docenten.

Tot slot zijn ook de uitstraling van de website en de opzet van de webshop aangepakt. De bundel was hierdoor niet alleen aantrekkelijker voor de doelgroep, maar ook nog eens beter te vinden én makkelijker te bestellen. Kortom, een win-win-win-situatie!

Het resultaat

  • De uitstraling van de examenbundels sluit beter aan bij de doelgroep.
  • Het proces rondom het bestellen van examenbundels is duidelijker én eenvoudiger geworden.
  • Gerichtere communicatie richting de verschillende doelgroepen.
  • Stijging verkoop van aantal bundels.

Wil jij dat jouw boeken ook aansluiten bij jongeren?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen