page loader

Cases Overheid

Wat verwachten kinderen van de kinderombudsman?

Wat verwachten kinderen van de kinderombudsman?

De Kinderombudsman wil, net als de ‘gewone’ ombudsman (of: vrouw) dat er geluisterd wordt naar kinderen. De Kinderombudsman heeft z’n plek in de maatschappij inmiddels wel verdiend. Belangenorganisaties weten de ombudsman zeker te vinden, maar: kinderen nog niet!

De Kinderombudsman vroeg zich af: Hoe moeten we ons op de juiste manier profileren zodat we kinderen en jongeren aanspreken én zodat ze begrijpen waarvoor ze bij de Kinderombudsman terecht kunnen.

Ons antwoord

We hebben onderzoek gedaan bij jongeren in de leeftijden tussen 8 en 18 jaar. Tijdens straatinterviews en co-creatiesessies gingen we met ze in gesprek. Hieruit bleek dat nog lang niet iedereen wist wat een kinderombudsman is. Voor 92% van de jongeren was de kinderombudsman niet bekend, of alleen vaag. Als het dan over bijvoorbeeld kinderrechten ging, bleek dat de jongeren er wél heel veel belangstelling voor hadden.

De kinderwattes?” was een veelvoorkomende reactie. Kortom: er was een betere profilering nodig. Hierbij hebben we niet alleen naar de Kinderombudsman gekeken. We hebben ook gekeken hoe de Kinderombudsman zich moet profileren ten opzichte van andere partijen en kinderhulpinstanties.

Het resultaat

  • Wij hebben de profilering ontwikkeld die aansluit bij de wens van jongeren. Daarbij hebben wij een structuur ontwikkeld voor de herprofilering waardoor de Kinderombudsman een paraplufunctie krijgt, en boven de andere instanties hangt.
  • Daarnaast hebben wij de huidige on- en offline middelen gereviewd. Wij gaven advies over SEO, de website en adviseerden over een lespakket.

Wil jouw instantie ook jongeren bereiken met een goede profilering?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen