page loader

Cases Overheid

Hoe kun je jongeren bereiken als het gaat om vaccineren?

Hoe kun je jongeren bereiken als het gaat om vaccineren?

Tijdens de Corona-pandemie wilde de GGD graag weten wat de beste communicatieaanpak is voor de doelgroep van 12 tot 17-jarigen. De vaccinatiebereidheid van deze groep ligt laag, terwijl ze een hoog besmettingsrisico hebben op school en bij sociale activiteiten.

Bureau Coen helpt de GGD om een aanpak te ontwikkelen waarmee jongeren het best bereikt kunnen worden als het gaat om vaccineren, testen en voorlichten. Dit hebben wij gedaan door echt met de jongeren in gesprek te gaan.

Ons antwoord

Om een eerste beeld te krijgen van de huidige aanpak van de GGD hebben wij een deskresearch uitgevoerd. Hieruit halen wij inspiratie en vergelijken wij verschillende vormen van hoe de GGD jongeren probeert te bereiken.

Door middel van telefonische interviews onder scholen en ouders kunnen we op basis van de deskresearch verdiepende vragen stellen over ervaringen met huidige vaccinatiecampagnes. Hoe staan ouders en scholen erin en hoe begeleiden zij de doelgroep in het maken van hun keuze?

Tijdens de co-creaties spreken wij de doelgroep waar het daadwerkelijk over gaat; de jongeren. Wel of niet gevaccineerd, wij zijn benieuwd naar hun redenen hiervoor. Tijdens deze sessies wordt waardevolle input opgehaald die wij kunnen door vertalen in de uiteindelijke campagnes.

Het resultaat

  • Het resultaat was dat er nog veel jongeren waren die vastliepen tijdens het maken van hun keuze. Dit kwam door gebrek aan informatie of onduidelijkheid op bijvoorbeeld de site van de GGD.

 

  • Hiermee zijn wij aan de slag gegaan. Ons team van grafisch vormgevers heeft aan de hand van de input vanuit het onderzoek veel neer kunnen zetten. Zo hebben wij een platform ontwikkeld waar alle informatie geordend staat en is gebaseerd op de behoeftes van jongeren. Hierbij gaat er geen waardeoordeel uit over wel of niet vaccineren, maar ligt de focus op een goede informatievoorziening en een stappenplan zodat jongeren alles goed overzien.

 

  • Daarnaast zijn er verschillende social posts gemaakt, posters voor op bushokjes en nog veel meer. Allemaal in de stijl waarvan jongeren aangaven dat hier hun behoeftes lagen. Zo is er een strakke campagne uitgerold die volledig aansluit op de behoefte van de geselecteerde doelgroep.

 

 

Neem contact op met Henny

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen