page loader

Cases Overheid

Hoe kun je jongeren beter bewust maken van de gevolgen die het verkeerd afsteken van vuurwerk met zich meebrengt?

Hoe kun je jongeren beter bewust maken van de gevolgen die het verkeerd afsteken van vuurwerk met zich meebrengt?

Bureau HALT richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van verschillende vormen van jeugdcriminaliteit. Eén van de zaken waar ze zich op richten is voorlichting over vuurwerk. Het probleem is echter dat veel jongeren hun campagnes (‘Je bent een rund…’) vooral associëren met gevaar en opletten, terwijl HALT vooral bewustwording wil creëren.

Hoe kan HALT haar vuurwerkcampagne zo insteken dat er meer nadruk ligt op voorlichting en hoe kunnen ze jongeren beter bewust maken van de gevolgen die het verkeerd afsteken van vuurwerk met zich meebrengt?

Ons antwoord

Betere bewustwording begint bij de jongeren zelf!

We zijn gestart met een onderzoek waarin we jongeren hebben gevraagd wat ze eigenlijk weten over vuurwerk. Wat mag, wat mag niet? Waar kom je terecht als je de regels overtreedt?
Op basis van deze antwoorden is een bewustwordingscampagne ontwikkeld in de vorm van een Vuurwerktribunaal: een online game waarbij jongeren steeds fictieve situaties krijgen voorgeschoteld waarbij iets misgaat met vuurwerk. De rol van de jongere? Als rechter bepalen welke straf voor dit incident moet worden opgelegd.

Door jongeren zelf te laten nadenken en oordelen, gaan ze eerder de gevolgen inzien van hun acties. Ze worden letterlijk meer bewust van hun eigen gedrag en zullen daar ook sneller naar handelen. Door de uitkomsten van het tribunaal tevens via social media met vrienden te delen, worden nog meer jongeren aangespoord mee te doen. Een duidelijke win-win situatie dus!

Het resultaat

  • 650 jongeren die de online game van het Vuurwerktribunaal hebben gespeeld.
  • Jongeren zijn zich beter bewust van de mogelijke gevolgen van verkeerde omgang met vuurwerk.
  • Jongeren hebben een beter beeld van Bureau HALT, wat zij doen en waar zij voor staan.

Meer weten wat wij betekenen voor overheden?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen