page loader

Cases Onderwijs

Hoe zorg je voor meer instroom van nieuwe studenten?

Hoe zorg je voor meer instroom van nieuwe studenten?

De Wageningen Universiteit merkte dat de aanwas van nieuwe studenten minder werd. Om te zorgen dat voor komend wervingsjaar al korte klappen gemaakt konden worden werd Bureau Coen ingeschakeld. 

Ons antwoord

We begonnen het traject met verschillende reviewsessies, waarbij we met jongeren en ouders hebben gekeken naar de communicatie van de WUR op dit moment. Wat vonden jongeren van de campagnes, website en filmpjes? Daarnaast zijn we met mystery shoppers bij de online open dag aanwezig geweest. De jongeren hebben hier een verslag van gemaakt op basis van de topiclijst die van tevoren is opgesteld.


Daarna hebben we door middel van een associatieonderzoek de communicatiehaakjes boven tafel gehaald. Ook weten we over welke onderwerpen de WUR beter of anders moet informeren zodat ze voldoen aan de wensen en behoeften van jongeren.


Door middel van co-creatiesessies zijn we de diepte ingegaan om perfecte customer journey op te halen. Hoe willen jongeren het liefst door de WUR geïnformeerd worden en op welk moment? Hoe kan de Wageningen Universiteit het best in beeld komen bij de doelgroep?

Het resultaat

  • De WUR weet welke boodschap ze op welk moment moeten communiceren om beter aan te sluiten bij de studiekiezers. Dit is direct doorvertaald in een campagne voor de open dagen. 

 

  • Daarnaast heeft er een kwaliteitsslag plaatsgevonden op de gehele communicatie voor de wervingsmomenten en zijn alle betrokken medewerkers op de hoogte gebracht van de ins en outs van jongerencommunicatie.

 

  • De WUR is zich nu bewust van de verschillende doelgroepen en weet welke behoeftes zij hebben, en hoe de Wageningen Universiteit de verschillende groepen tijdens bijvoorbeeld open dagen kan bedienen.
     
  • Daarnaast ligt er een nieuw plan voor een overkoepelend campagneconcept voor de toekomst.

Neem contact op met Henny

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen