page loader

Cases Overheid

Hoe help je jongeren met stemmen?

Hoe help je jongeren met stemmen?

ProDemos wil jongeren helpen bij het bepalen van hun stem voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023. Dit doet ProDemos door een stemwijzer te ontwikkelen voor de doelgroep 18 tot 22 die aansluit bij hun belevingswereld.

Bureau Coen helpt ProDemos bij het ontwikkelen van deze stemwijzer die aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren. Dit doen wij door met jongeren het gesprek aan te gaan over onderwerpen binnen de politiek. 

Ons antwoord

Om erachter te komen welke onderwerpen onder de jongeren spelen is er topiclijst ontwikkeld met vragen. Wat vinden zij belangrijk, welke thema’s spelen er? Vervolgens zijn wij met jongeren op verschillende locaties in gesprek gegaan. Zo halen we boven tafel welke stellingen aansluiten bij hun belevingswereld. Daarnaast hebben we gekeken naar welke onderwerpen nu spelen in de maatschappij en onder de jongeren.

 

De resultaten van de onderzoeken zijn vervolgens verwerkt tot 45 concrete stellingen bij verschillende politieke onderwerpen. Om ervoor te zorgen dat de stellingen inhoudelijk correct zijn, is er intensief samengewerkt met de experts van ProDemos. Bij elke stelling is een script geschreven met daarin een heldere uitleg en een duidelijk voor- en tegenargument. Deze scripts worden vervolgens opgenomen in een video om het zo duidelijk mogelijk te maken. De teksten zijn geschreven op het taalniveau B1, zodat de teksten voor iedereen begrijpelijk zijn. 

Het resultaat

De bevindingen uit de pleininterviews hebben geleid tot 45 stellingen met duidelijke filmscripts. De scripts zijn opgeleverd en klaar om te worden uitgewerkt. Deze scripts worden verfilmd en verwerkt in de jongerenstemwijzer. Dit alles leidt tot vernieuwde stemwijzer waarbij jongeren een goed afgewogen keuze kunnen maken. Ook maakt dit de drempel om te stemmen lager en zorgt ervoor dat jongeren ook weten waar ze op stemmen. 

Neem contact op met Henny

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen