page loader

Trainingen

Jongeren en verkiezingen

Jongeren en verkiezingen

Veel jongeren houden zich afzijdig van politiek of blijven thuis bij verkiezingen. Dat roept de vraag op: hoe bereik je jongeren bij politiek? Wat kunnen waterschappen, gemeentes, provincies of de landelijke overheden doen om jongeren meer bewust te maken van de politiek? Hoe zorg je ervoor dat jongeren gaan stemmen? Dit zijn grote vragen waar geen eenvoudige oplossing voor is. Of zou het dan toch..?

Om te zorgen dat jongeren meer betrokken raken bij de politiek is het belangrijk om op het juiste level te communiceren en om activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de leef- en beleefwereld van jongeren. Welk level dat is en aan welke voorwaarden de activiteiten dan moeten voldoen? Dat leggen we met liefde uit tijdens de specialisatieworkshop ‘jongeren en politiek’ Na deze workshop weet je hoe je als politiek orgaan of als politieke instelling jongeren kunt bereiken én binden. Je hebt kennisgemaakt met het model van de participatiepiramide en aan de hand van leuke voorbeelden ondervonden wat wel en niet werkt

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op!