page loader

Cases Onderwijs

Hoe ziet goede hybride (online én offline) voorlichting eruit?

Hoe ziet goede hybride (online én offline) voorlichting eruit?

Tijdens de coronacrisis heeft Tilburg University de online open dagen ontwikkeld. Dit ging allemaal soepel en de universiteit ervaarden geen probleem met dit organiseren. Langzamerhand werd er weer steeds meer mogelijk en zo mochten fysieke open dagen ook weer plaats vinden.

Zo ontstond de behoefte aan een overkoepelend advies over hoe en of Tilburg University verder moest gaan met het aanbieden van een online voorlichting. Moesten ze hierin (blijven) investeren en zo ja, waarin dan exact, waar lag de behoefte van de studiekiezer?

Ons antwoord

Zo gingen wij met een team van jongeren naar de open dag als mystery shoppers. Zij doorliepen op deze dag letterlijk de routes van de studiekiezers. Ze vroegen en gedroegen zich als een leerling die op zoek is naar een geschikte studie. De vragen en observaties die zij mee hadden genomen waren gebaseerd op de vooraf gemaakte topiclijst.

Naast de mystery shoppers zijn onze onderzoeksters op de open dag mensen 1-op-1 gaan interviewen. Zo konden we op een dag zo’n 100-150 jongeren spreken. Door deze aanvullende informatie van de niet-mystery shoppers kregen wij een volledig beeld van de ervaringen rondom de open dag.

Om deze resultaten verder te verdiepen zijn er nog een aantal aanvullende co-creatie sessies geweest. In deze creatieve sessies waarin we samen met jongeren praten over de best mogelijke oplossing, spraken we studenten van Tilburg University zelf, en ook verschillende studiekiezers.

Het resultaat

  • De bevindingen van zowel de mystery shoppers als de co-creatie sessies over de online en offline open dagen zijn gedeeld met Tilburg University. Deze resultaten bevatten informatie over onder andere onderwerpen als de communicatie, indeling van kraampjes en routes op de open dagen. Wat kon er beter en wat ging al erg goed?
     
  • Dit alles werd verzameld en gepresenteerd in één overkoepelend en duurzaam advies over de online en offline open dagen. Dit heeft Tilburg antwoord gegeven op hun hoofdvraag en handvaten gegeven voor de aankomende jaren.

Neem contact op met Henny

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen