page loader

Cases Onderwijs

Hoe zet je een nieuw studiekeuzeplatform in de markt?

Hoe zet je een nieuw studiekeuzeplatform in de markt?

Organisatie Groep Zuid heeft Bureau Coen gevraagd om mee te denken over een goede branding campagne voor Studiekeuzelab.nl, een website die jongeren ondersteunt in het maken van een goede studiekeuze. De wens van OGZ is om beter op de kaart gezet te worden. Als organisator van grote (studie)beurzen is Organisatie Groep Zuid al een gevestigde naam, en het doel is dat Studiekeuzelab.nl ook verder doorgroeit om meer studiekiezers te bedienen.

Welke behoefte hebben studiekiezers tijdens het studiekeuzetraject? In hoeverre bevredigt studiekeuzelab.nl deze behoefte? En hoe zouden ze zich nog verder kunnen ontwikkelen? Dit hebben wij onderzocht door middel van straatinterviews en creatieve sessies samen met jongeren. Daarnaast hebben we telefonische interviews gehouden met ouders en decanen, om ook hun wensen en behoeftes boven tafel te krijgen.

Ons antwoord

Om de associaties van jongeren in kaart te brengen zijn we met jongeren door heel Nederland in gesprek gegaan. Wat weten ze al van studiekeuzelab.nl? De associaties ophalen is hierbij ons belangrijkste doel.

Daarnaast hebben we verschillende co-creatiesessies gedaan waarbij jongeren ook daadwerkelijk aan de slag gingen met het ontwikkelen van een campagne. Hierbij hebben we middelbare scholieren gesproken van alle niveaus. Door middel van deze sessies hebben we een goed beeld gekregen van de behoeftes die spelen onder jongeren.

Aan de hand van de sessies zijn wij erachter gekomen dat de behoeftes van jongeren ergens anders liggen dan dat wij in eerste instantie dachten. Daarnaast hebben wij inzicht gekregen in welke middelen OGZ naar jongeren moeten communiceren en op welke manier dit vormgegeven moet worden.

 

Ook bleek dat er bij decanen een grote vraag is naar meer begeleiding in het LOB-traject. Een mooie kans voor OGZ om hierin te springen en decanen te ontlasten door een LOB-module aan te bieden die hierbij aansluit.

Het resultaat

  • Aan de hand van de onderzoeken hebben wij OGZ geadviseerd in welke elementen zij zich zouden moeten onderscheiden. Het bleek bijvoorbeeld dat een studiekeuzetest niet het element zou moeten zijn waar studiekeuzelab.nl zich op zou moeten focussen. Door dit in kaart te hebben kan OGZ zich beter specialiseren in bepaalde onderwerpen.

 

  • Het hoofddoel was natuurlijk een campagne. Wat betreft promotie en uitstraling van deze campagne is ons team van grafisch vormgevers erg druk geweest met het ontwikkelen van verschillende landigspages, social posts en magazines. Dit heeft een prachtige campagne opgeleverd waarmee OGZ de komende tijd goed vooruit kan.

     

  • Daarnaast hebben wij OGZ handvaten geboden wat betreft profilering. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat studiekeuzelab.nl een uitstekende ondersteuning kan zijn van het LOB-traject van scholen. Ons advies was dan ook om te focussen op het bieden van hulp en handvaten als aanvulling op het LOB-traject. Hierbij hebben wij ook een advies ontwikkeld voor decanen en mentoren over hoe zij studiekeuzelab.nl in de toekomst efficiënt hiervoor kunnen inzetten.

Neem contact op met Henny

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen