page loader

Hoe vergroot je de jongerenparticipatie bij overheidsinstellingen?

Veel gemeenten, provincies en waterschappen worstelen met de vraag hoe ze jongeren het beste bij zich kunnen betrekken. Ook de overheid heeft deze wens uitgesproken en meegegeven in de participatiewet van 2005.

Veel overheidsinstanties willen daarom een kinderburgemeester, jongerenraad of jeugdcommissaris instellen. Maar is dit wel de beste manier om jongeren te betrekken bij de politiek? Nee, er is een aanpak die veel beter werkt, en waarmee je een veel bredere groep jongeren aanspreekt!
 

Hoe willen jongeren participeren?

Coen Jongerencommunicatie heeft voor veel verschillende overheidsinstanties onderzoek gedaan naar de wensen van jongeren als het gaat om overheidsparticipatie. Elke groep jongeren is anders, dus ook de behoefte van elke groep is anders. Toch kwam bij alle onderzoeken naar boven dat het sec aanstellen van een jeugdcommissaris, -burgemeester of -raad niet de manier is om betrokkenheid te creëren.  Hoe je het beter kunt aanpakken? Dat leggen we graag uit.
 

Hoe moet je jongeren bereiken?

De uitdrukking 'onbekend maakt onbemind' gaat heel erg op voor jongeren. Als ze niet weten wat ze ergens van kunnen verwachten, zijn ze erg terughoudend. Jongeren willen graag duidelijkheid en stap voor stap ontdekken waar ze aan toe zijn.  Als het gaat om jongerenparticipatie is een jeugdcommissaris, jongerenraad of kinderburgemeester direct het hoogst haalbare. En dat schrikt jongeren af.
Wat zijn dan de opties waar je wél impact mee creëert? 

De participatiepiramide

De participatiepiramide is een model dat is ontwikkeld door Bureau Coen als resultaat van verschillende onderzoeksessies bij gemeenten, provincies en waterschappen over participatievraagstukken.

Het is een werkwijze waarbij de provincie aan de hand van het model een relatie kan opbouwen en een communicatie kan opstarten met jongeren.  Jongeren worden stap voor stap meer betrokken bij de provincie, met als hoogst haalbare stap een jeugdcommissaris, kinderburgemeester of jongerenraad.

Het model gaat uit van een wederkerigheid. Hoe hoger de jongeren op de piramide klimmen, hoe meer betrokken ze bij de provincie zijn, en hoe meer ze ook terugkrijgen. Denk hierbij aan een excursie met school naar het provinciehuis waar ze leren debatteren of jongeren die in een jongerenraad deelnemen en hun licht kunnen laten schijnen op verschillende onderwerpen.   Er zijn tal van activiteiten en manieren waarop de provincie in beeld kan komen.

Jongeren op een laagdrempelige manier kennis laten maken met politiek

Door jongeren op een laagdrempelige manier te laten participeren, is het voor jongeren makkelijker om later een trede in de piramide te stijgen en zich meer te binden aan de provincie.  Op termijn kan dit leiden tot een natuurlijk proces van het instellen van een jeugdcommissaris. 
 

Hoe helpt Bureau Coen waterschappen, gemeenten en provincies?

We bieden een training aan om de participatiepiramide te introduceren. We leggen uit hoe het werkt en hoe de klant hier gebruik van kan maken. Hierin trekken we samen op, met als doel dat de klant er uiteindelijk zelfstandig gebruik van kan maken. 

Onderdeel van deze aanpak is een strippenkaart. Op de uren van deze strippenkaart kijken we mee met een aantal bestaande vraagstukken van de provincie, het waterschap of de gemeente. We vullen het model samen in en nemen de vraagstukken door. Door dit samen te doen krijgen de medewerkers handvaten om hier later zelfstandig gebruik van te maken.

Neem contact met Henny op