page loader

Cases Overheid

Hoe zien kinderen de kinderburgemeester?

Hoe zien kinderen de kinderburgemeester?

Veel gemeentes en steden vinden het idee van een kinderburgemeester heel leuk. In praktijk blijkt het echter vaak een wassen neus. De kinderburgemeester wordt dan vaak alleen opgeroepen voor wat ceremoniële taken.

De gemeente Veenendaal wil ook een kinderburgemeester introduceren. Onder het mom: ‘als we het doen, dan doen we het goed’ wil Veenendaal een kinderburgemeester waar de kinderen zich in herkennen en die echt waarde heeft.

Ons antwoord

Om erachter te komen hoe kinderen tegen een kinderburgemeester aankijken zijn we de klassen in gegaan en hebben we met kinderen gepraat. Wat doet een kinderburgemeester? Wat mag een kinderburgemeester wel en niet? Wat is de rol van een kinderburgemeester ten opzichte van de ‘gewone’ burgemeester?

Hieruit hebben we een concept ontwikkeld dat is gebaseerd op het beeld van een kinderburgemeester door de ogen van kinderen zelf.

De kinderburgemeester is de uitkomst van een bewustwordingsproces waarin kinderen stap voor stap ontdekken wat democratie allemaal inhoud. Daarom wordt een kinderburgemeester verkozen door de kinderen.

Het resultaat

De kinderburgemeester in Veenendaal is een groot succes. De kinderburgemeester is er ook echt voor de kinderen. Niet alleen kinderen en scholen vinden het leuk: ook de gemeente is er heel blij mee omdat het concept heel werkbaar is.

Wil jij ook een kinderburgemeester die jongeren aanspreekt?

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen