page loader

Cases Onderwijs

Hoe maak je techniekonderwijs aantrekkelijker?

Hoe maak je techniekonderwijs aantrekkelijker?

De faculteit techniek van Hogeschool Arnhem Nijmegen wil graag meer kwalitatieve instroom op haar opleidingen. Het probleem is echter dat techniek een slecht imago heeft onder potentiële studenten en dat het lastig is deze doelgroep te bereiken.

Hoe kan de HAN toekomstige studenten een beter beeld geven van de technische opleidingen en hen verleiden zich hierop in te schrijven?

Ons antwoord

Zorg dat jongeren weten waarvoor ze kiezen.

De term ‘techniek’ is erg algemeen en roept bij jongeren meteen vooroordelen op als vies, zwaar en slecht betaald werk. Maar weten ze wel precies hoe zo’n technische opleiding eruit ziet? Hoe verschillend deze opleidingen zijn? En wat je ermee kan?

Stap uit het algemene, maar maak het concreet en specifiek. Maak ze bekend met alle opleidingen en diversiteit en laat ze zien wat ze er allemaal mee kunnen.

Sluit aan bij de belevingswereld van jongeren en trigger ze al tijdens de voorlichting. Dit is het moment om jongeren te inspireren en waar dus ook op ingezet moet worden tijdens de campagne.

Hoe duidelijker jij je profileert, des te beter bereik je jouw doelgroep.

Budget

Budget: €10.000 – €20.000

Het resultaat

  • Een stijgende lijn in de kwalitatieve instroom van studenten.
  • Een dalende lijn in uitstroom van eerstejaars studenten.
  • Een zodanige toename van studenten autotechniek dat de opleiding uitgebreid moest worden.
  • Jongeren hebben een beter beeld van techniek en technische studies.
  • Jongeren weten beter waarvoor ze kiezen en wat bij hen past.

Neem contact met Henny op

Vragen? Neem contact op met Henny!

Contact opnemen